Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie činoherního divadla v angličtině (M.A.)

Studijní obor: Režie činoherního divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201EDR* Dramaturgická tvorba
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-4-4T
16
201EIT* Inscenační tvorba
ZK-15-20T
ZK-15-20T
ZK-15-20T
45
201ERZ* Režijní tvorba
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-4-4T
16
201ESE1 Scénická tvorba 1
ZK-15-8T
15
Minimální počet kreditů 92
Povinné předměty
201EKE* Kapitoly z dějin českého divadla
Z-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
6
201EMD* Moderní české divadlo
ZK-1-2T
ZK-2-2T
3
201EMP* Psaní magisterské práce
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201ERP* Rozhlasová praxe
Z-2-3T
Z-2-3T
4
201ETI* Televizní adaptace divadelní inscenace
Z-1-3T
Z-1-3T
2
201ETJ1 Teorie divadla a jeho složek 1
Z-2-3T
2
201EVZ* Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře
Z-2-3T
ZK-2-3T
4
Minimální počet kreditů 23
Volitelné předměty
201CRMA3 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů