Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie činoherního divadla v angličtině (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Režie činoherního divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba
 
201EDR1 ZK 4 4T 201EDR2 ZK 4 4T
Inscenační tvorba
 
201EIT1 ZK 15 20T
Režijní tvorba
 
201ERZ1 ZK 4 4T 201ERZ2 ZK 4 4T
Scénická tvorba 1
 
201ESE1 ZK 15 8T
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Povinné předměty
Kapitoly z dějin českého divadla 201EKE1 Z 2 2T 201EKE2 ZK 2 2T
Rozhlasová praxe
 
201ERP1 Z 2 3T
Televizní adaptace divadelní inscenace
 
201ETI1 Z 1 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře
 
201EVZ1 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 3 6
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30