Print study plan

Study plan Composition-Specialization Composition (Mg) – 1st year

Study of qualification: Composition
Composition Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Composition 101S7 Z 5 3T 101S8 ZK 5 3T
Composition Seminar 101SSK7 Z 2 2T 101SSK8 Z 2 2T
Instrumentation II. 101INII1 Z 3 2T 101INII2 ZK 3 2T
Advanced techniques of contemporary composition 101PTSK1 Z 3 3T 101PTSK2 ZK 3 3T
Stage and Film Music 101SFHU1 Z 2 1T 101SFHU2 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 13 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Project Seminar 101PS1 Z 2 blok 101PS2 Z 2 blok
Compositions Study for Composition 186SSS5 Z 2 2T 186SSS6 ZK 2 2T
Theory of Composition 186TS5 Z 2 2T 186TS6 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 9 9
Compulsory optional subjects
Academic Subject for Composition (Mg) - required elective Z Z,ZK
Foreign language (Mg) - required elective Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Selected Topics in Composition (Mg) - elective
Modules for Mg Composition blok blok
Foreign language - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 23 24
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 7 6
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

Modules for Mg Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Academic Subject for Composition (Mg) - required elective [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.