Print study plan

Study plan Composition-Specialization Composition (Mg)

Study of qualification: Composition
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
101S* Composition
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-10-3T
Z-10-3T
30
101SSK* Composition Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
101INII* Orchestration II.
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
6
101PTSK* Advanced techniques of contemporary composition
Z-3-2PT+1CT
ZK-3-2PT+1CT
6
101SFHU* Stage and Film Music
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimal number of credits 54
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DS* Diploma Seminar
Z-3-2T
Z-3-2T
6
101PS* Project Seminar
Z-2-12DS
Z-2-14DS
4
186SSS* Compositions Study for Composition
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
186TS* Theory of Composition
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
Minimal number of credits 24
Compulsory optional subjects
101SSK3N Academic Subject for Composition (Mg) - required elective
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
0
Minimal number of credits 0
Optional subjects
101SSK4N Selected Topics in Composition (Mg) - elective
0
101MOD Modules for Composition
--blok
--blok
--blok
--blok
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 78
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 42
Total number of credits 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

② Modules for Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Academic Subject for Composition (Mg) - required elective [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules