Print study plan

Study plan Double Bass (Bc) – 1st year

Study of qualification: Double Bass
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Double-bass Playing 105KO1 Z 9 2T 105KO2 ZK 9 2T
Double-bass Seminar 105SKO1 Z 2 2T 105SKO2 Z 2 2T
Play in Orchestra 100HO1 Z 3 BLOK 100HO2 Z 2 BLOK
Chamber Music Playing 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Orchestral Parts and Solos for Double Bass 105PKO1 Z 1 1CT 105PKO2 Z 1 1CT
Minimal number of credits per semester 17 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Music History 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Compositions Analysis 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimal number of credits per semester 12 12
Optional subjects
Selected Topics in Double Bass (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 28
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 2
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.