Print study plan

Study plan Double Bass (Bc) – 3rd year

Study of qualification: Double Bass
String Instruments Department
Study programme: Art of Music
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Double-bass Playing 105KO5 Z 11 2T 105KO6 Z 12 2T
Double-bass Seminar 105SKO5 Z 2 2T 105SKO6 Z 2 2T
Play in Orchestra 100HO5 Z 3 BLOK 100HO6 Z 3 BLOK
Chamber Music Playing 121KH5 Z 4 2T 121KH6 ZK 4 2T
Orchestral Parts and Solos for Double-bass 105PKO5 Z 1 1T 105PKO6 ZK 1 1T
Minimal number of credits per semester 21 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music History 108DHU5 ZK 4 2T
Music Aesthetics 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Concert Practical 105KP2 Z 1
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1T Register
Minimal number of credits per semester 9 6
Compulsory optional subjects
Theoretical Foundation (Bc) - required elective for the 3rd year of studies Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimal number of credits per semester 1 1
Optional subjects
Selected Topics in Double Bass (Bc) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 31 29
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects -1 1
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language (Bc) - required elective [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.