Print study plan

Study plan Harpsichord (Bc) from 2022/23 – 3rd year

Specialization: Harpsichord
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Harpsichord
 
104HNC5 Z 11 2CT 104HNC6 Z 11 2CT
Minimal number of credits per semester 11 11
Required subjects
Chamber Music
 
198KH5 Z 4 2CT 198KH6 ZK 4 2CT
Keyboard Instruments Seminar
 
104SKL5 Z 3 2ST 104SKL6 Z 3 2ST
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Didactics of Harpsichord
 
104DCH3 Z 1 1PT 104DCH4 ZK 1 1PT
Bass
 
104GNB5 Z 2 1ST 104GNB6 ZK 2 1ST
Teaching Practice of Harpsichord 104VPRC1 Z 1 1CT 104VPRC2 ZK 1 1CT
History of Music
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Aesthetics of Music
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Concert Practice - Keyboard Instruments 104KP2 Z 1
Minimal number of credits per semester 9 7
Compulsory optional subjects
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain throughout your study at least 2 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Harpsichord (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 5
Total recommended number of credits per semester 30 30
Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Harpsichord 1 (104HNC1) PS Graduate performance
Harpsichord 3 (104HNC3) PS Graduate performance
Harpsichord 4 (104HNC4) PS Graduate performance
Harpsichord 5 (104HNC5) PS Graduate performance
Harpsichord 6 (104HNC6) PS Graduate performance
Chamber Music 1 (198KH1) PS Graduate performance
Chamber Music 2 (198KH2) PS Graduate performance
Chamber Music 3 (198KH3) PS Graduate performance
Chamber Music 4 (198KH4) PS Graduate performance
Chamber Music 5 (198KH5) PS Graduate performance
Chamber Music 6 (198KH6) PS Graduate performance
Harpsichord 2 (104HNC2) PS Graduate performance
History and Literature of Harpsichord 1 (104DLC1) BS (S104TUZBC)
History and Literature of Harpsichord 2 (104DLC2) BS
History and Literature of Harpsichord 3 (104DLC3) BS
History and Literature of Harpsichord 4 (104DLC4) BS