Print study plan

Study plan Composition (Bc) from 2022/23 – 1st year

Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Composition 101SKLA1 Z 5 2CT 101SKLA2 ZK 5 2CT
Minimal number of credits per semester 5 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
History of Music 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Ethnomusicology 186ETM1 Z 1 1PT+1ST
Studies in Historical Composition 101HIKS1 Z 3 1PT+1CT 101HIKS2 ZK 3 1PT+1CT
Instrumentation I. 101INI1 Z 3 1PT+1CT 101INI2 ZK 3 1PT+1CT
Composition Seminar 101SSK1 Z 2 2ST 101SSK2 Z 2 2ST
Compositions Study 186STS1 Z 3 2ST 186STS2 ZK 3 2ST
Theory of Composition 186TS1 Z 2 1PT + 1ST 186TS2 ZK 2 1PT + 1ST
Introduction to acoustics for Musicians 171UAH ZK 2 2PT
Introduction to Audio-Visual Technology 101ZAT1 Z 1 1PT+1CT 101ZAT2 Z 1 1PT+1CT
Introduction to Music Notation 101ZNOT Z 1 1PT+1CT
Minimal number of credits per semester 23 21
Compulsory optional subjects
Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B In this group you have to obtain throughout your study at least 7 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Modules for Mg Composition blok blok
Selected Topics in Composition (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 28 26
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 2 4
Total recommended number of credits per semester 30 30
Modules for Mg Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Composition Seminar 1 (101SSK1) PS Graduate performance
Composition Seminar 2 (101SSK2) PS Graduate performance
Composition Seminar 3 (101SSK3) PS Graduate performance
Composition Seminar 5 (101SSK5) PS Graduate performance
Composition Seminar 4 (101SSK4) PS Graduate performance
Composition Seminar 6 (101SSK6) PS Graduate performance
Instrumentation I. 1 (101INI1) PS Graduate performance
Instrumentation I. 2 (101INI2) PS Graduate performance
Instrumentation I. 3 (101INI3) PS Graduate performance
Instrumentation I. 4 (101INI4) PS Graduate performance
Introduction to Music Notation (101ZNOT) PS Graduate performance
Thesis Preparation Seminar I. 1 (101DIS1) PS Graduate performance
Thesis Preparation Seminar I. 2 (101DIS2) PS Graduate performance
Electro-acoustic Music Composition 1 (101PEAH1) PS Graduate performance
Electro-acoustic Music Composition 2 (101PEAH2) PS Graduate performance
Techniques of 20th Century Composition 1 (101KTXX1) PS Graduate performance
Techniques of 20th Century Composition 2 (101KTXX2) PS Graduate performance
Techniques of 20th Century Composition 3 (101KTXX3) PS Graduate performance
Techniques of 20th Century Composition 4 (101KTXX4) PS Graduate performance
Composition 1 (101SKLA1) PS Graduate performance
Composition 2 (101SKLA2) PS Graduate performance
Composition 3 (101SKLA3) PS Graduate performance
Composition 4 (101SKLA4) PS Graduate performance
Composition 5 (101SKLA5) PS Graduate performance
Composition 6 (101SKLA6) PS Graduate performance
Composition 1 (101SKLA1) PS (S101TUZ)
Composition 2 (101SKLA2) PS
Composition 3 (101SKLA3) PS
Composition 4 (101SKLA4) PS
Composition 5 (101SKLA5) PS
Composition 6 (101SKLA6) PS
Theory of Composition 1 (186TS1) BS
Theory of Composition 2 (186TS2) BS
Theory of Composition 3 (186TS3) BS
Theory of Composition 4 (186TS4) BS
Thesis Preparation Seminar I. 1 (101DIS1) PS
Thesis Preparation Seminar I. 2 (101DIS2) PS