Print study plan

Study plan Choreography (Bc) – 1st year

Study of qualification: Choreography
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Survey of 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Introduction to Choreography 107UCH1 Z 4 2T 107UCH2 ZK 4 2T
Minimal number of credits per semester 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2T 702HAOU2 ZK 3 2T
Choreographic pre-seminar 107CHPR1 Z 3 2T 107CHPR2 Z 3 2T
History and Music Theory 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Stage technologies 107JTE1 Z 1 1T 107JTE2 Z 1 1T
Classical Dance (Choreography) 107KTC1 Z 2 2T 107KTC2 Z 2 2T
Folk Dance 107LTC1 Z 2 2T 107LTC2 Z 2 2T
Modern Dance 107MTC1 Z 2 2T 107MTC2 Z 2 2T
Reperatory for Choreography 107RCH1 Z 2 2T 107RCH2 Z 2 2T
Dance workshop 107SOKT Z 2 107SOKT Z 2
Introduction to Dance Theory 107UTT1 Z 2 1PT 107UTT2 ZK 2 1PT
Video Seminar 107VS1 Z 2 2T 107VS2 Z 2 2T
Basics of Dance Production 107ZTP1 Z 1 1T 107ZTP2 Z 1 1T
Minimal number of credits per semester 23 23
Optional subjects
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 31 31
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects -1 -1
Total recommended number of credits per semester 30 30

schváleno 9. 3. 2011

Selected Dance Technique (Bc) - required elective [107VTTB]

Předměty lze zapisovat opakovaně v různých ročnících

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.