Print study plan

Study plan Choreography (Bc) – 3rd year

Study of qualification: Choreography
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Analysis of Dance 107AT3 Z 4 1PT+1ST 107AT4 ZK 4 1PT+1ST
Choreography Seminar 107CHSE3 Z 6 4T 107CHSE4 Z 6 4T
Basics of Choreography 107ZCH3 Z 4 2T 107ZCH4 ZK 4 2T
Minimal number of credits per semester 14 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Modern Dance Schools 107MTS1 Z 2 2T 107MTS2 ZK 2 2T
Bachelor Preparatory Work 107PBP1 Z 2 107PBP2 Z 2
Musical Score Analysis for Dance Professions 108RP1 Z 3 1+1/T 108RP2 ZK 3 1+1/T
Stage Design and Costuming 107SK1 Z 2 2T 107SK2 ZK 2 2T
Video Seminar 107VS5 Z 2 2T 107VS6 Z 2 2T
Basic of Dance Aesthetics 107ZTE1 Z 2 2T 107ZTE2 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 13 13
Optional subjects
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 3
Total recommended number of credits per semester 30 30

schváleno 9. 3. 2011

Selected Dance Technique (Bc) - required elective [107VTTB]

Předměty lze zapisovat opakovaně v různých ročnících

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.