Print study plan

Study plan Choreography (Mg) – 1st year

Study of qualification: Choreography
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Choreography and Production 107CHRE1 Z 4 2T 107CHRE2 ZK 4 2T
20th Cent. Choreography 107CHD1 Z 3 2T 107CHD2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Theatre 702DAOU3 ZK 3 2T 702DAOU4 ZK 3 2T
Choreography Seminar 107CHS5 Z 4 2T 107CHS6 Z 4 2T
Příprava diplomové práce 107PDP1 Z 5 107PDP2 Z 5
Reperatory for Choreography 107RCH3 Z 2 2T 107RCH4 Z 2 2T
Partnered Dance 107TSP1 Z 2 2T 107TSP2 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 16 16
Compulsory optional subjects
Selected in Topics in History of Dance C 107VC1 Z 3 2T 107VC2 ZK 3 2T
Selected Lecture in Systematic Dance Theory B (Mg) - required elective 3 3
Selected Practical Dance Course A (Mg) - required elective 2 2
Minimal number of credits per semester 8 8
Optional subjects
Selected Topics in Choreography (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 31 31
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects -1 -1
Total recommended number of credits per semester 30 30
Selected Practical Dance Course A (Mg) - required elective [107KA]

Předměty lze zapsat opakovaně, nutno splnit 4 předměty.

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.