Print study plan

Study plan Dance Theory (Bc) – 1st year

Study programme: Art of Dance
Dance Department
Study of qualification: Dance Theory
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
History and Music Theory 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Theatre in the Context of the Western Cultural Development I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Proseminář taneční vědy 107PTVE1 Z 6 2ST 107PTAV2 ZK 6 2ST
Dance workshop
 
107SOKT Z 2 Subject is not scheduled 107SOKT Z 2 Subject is not scheduled
Introduction to Dance Theory 107UTT1 Z 2 1PT 107UTT2 ZK 2 1PT
Video Seminar 107VS1 Z 2 2T 107VS2 Z 2 2T
Survey of 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Introduction to the Study of Dance Scholarship 107UST1 Z 2 1ST 107UST2 ZK 2 1ST
Minimal number of credits per semester 25 25
Compulsory optional subjects
Dance Technique A - required elective Z 2 2/T Z 2 2/T
Dance Technique B - required elective Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimal number of credits per semester 4 4
Optional subjects
Selected Topics in Dance Theory (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 29
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 1
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.