Print study plan

Study plan Dance Theory (Bc) – 2nd year

Study of qualification: Dance Theory
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Analysis of Dance 107AT1 Z 4 1+1/T 107AT2 ZK 4 1+1/T
Survey of the History of Dance and Ballet 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
History of 20th Century Ballet 107DXX1 Z 2 2T 107DXX2 ZK 2 2T
History of Music of 20th Century 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
The Arts History for Dance Professions 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Historical Dances 107HT1 Z 2 2T 107HT2 Z 2 2T
Kinetography 107KNT1 Z 2 2T 107KNT2 Z 2 2T
Historical Dance Scholarship Seminar 107SHT1 Z 6 1T 107SHT2 Z 6 1T
Video Seminar 107VS3 Z 2 2T 107VS4 Z 2 2T
Basics of Dance Production 107ZTP1 Z 1 1T 107ZTP2 Z 1 1T
Minimal number of credits per semester 19 19
Compulsory optional subjects
Foreign language (Bc) - required elective Z 1 2T ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Selected Topics in Dance Theory (Bc) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 28
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 2
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language (Bc) - required elective [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1.

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.