Zjednodušený studijní plán Obor Viola (Mg)

Katedra strunných nástrojů

Studijní obor: Viola
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
105VIO7 Hra na violu 7 Z 14
100HO7 Hra v orchestru 7 Z 2
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
105SVS7 Seminář vysokých smyčců 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Viola (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
105VIO8 Hra na violu 8 ZK 14
100HO8 Hra v orchestru 8 Z 2
105KP3 Koncertní praxe 3 - strunné nástroje Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
105SVS8 Seminář vysokých smyčců 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Viola (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105VIO9 Hra na violu 9 Z 17
100HO9 Hra v orchestru 9 Z 2
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
105SVS9 Seminář vysokých smyčců 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Viola (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105VIO0 Hra na violu 10 Z 17
100HO10 Hra v orchestru 10 Z 2
105KP4 Koncertní praxe 4 - strunné nástroje Z 1
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
105SVS0 Seminář vysokých smyčců 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Viola (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60