Volitelné předměty pro obor Viola (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
105DPV1 Didaktika/Vyučovatelská praxe violy 1 česky Z 1 1T
105DPV2 Didaktika/Vyučovatelská praxe violy 2 česky ZK 1 1T
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 česky ZK 2 2PT
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky Z 1 2T
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2 česky ZK 1 2T
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2 česky ZK 1 2T
100STUDIO Studio N anglicky, česky Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
12:00–13:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2 česky ZK 1 2T
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:00–17:45
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Z 1 2T
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T