Volitelné předměty pro obor Viola (Mg) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
173APHP Autenticita a pružnost v hudebním projevu česky Čt
18:00–20:30
Galerie HAMU
Z 1 zimní i letní
105DPV1 Didaktika/Vyučovatelská praxe violy 1 česky Z 1 1T zimní
105DPV2 Didaktika/Vyučovatelská praxe violy 2 česky ZK 1 1T letní
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 2 2PT letní
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2/LT zimní i letní
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T zimní
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky viz detail Z 1 2T letní
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T zimní
108PED2 Pedagogika 2 česky viz detail ZK 1 2T letní
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T zimní
108PSY2 Psychologie 2 česky viz detail ZK 1 2T letní
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST zimní i letní
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T zimní
108TI2 Teorie interpretace 2 česky Čt
12:30–14:00
Studovna v knihovně HAMU
ZK 1 2T letní
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2PT zimní
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T zimní
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Út
14:00–15:30
Učebna
Z 1 2T letní
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T zimní
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T letní