Print study plan

Study plan Music Theory (Bc) – 3rd year

Study of qualification: Music Theory
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music Theory - Special Problems 186HTP5 Z 3 1T 186HTP6 Z 3 1T
Music Theory - Systematics 186HTS5 Z 10 2T 186HTS6 Z 12 2T
Music Theory Seminar 186SHT5 Z 2 2T 186SHT6 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 15 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Theory Text Analysis 186AHT5 Z 2 1T 186AHT6 Z 2 1T
Music History 108DHU5 ZK 4 2T
Music Dramaturgy 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Music Aesthetics 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Music Criticism 108HK1 Z 1 1+1/T 108HK2 ZK 1 1+1/T
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT Register
Composition Technique Fundamentals 186ZST5 Z 1 1T 186ZST6 ZK 1 1T
Minimal number of credits per semester 14 10
Optional subjects
Selected Topics in Music Theory (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 3
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.