Print study plan

Study plan Music Theory (Bc) – 1st year

Study of qualification: Music Theory
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music Theory - Special Problems 186HTP1 Z 3 1T 186HTP2 Z 3 1T
Music Theory - Systematics 186HTS1 Z 7 2T 186HTS2 ZK 7 2T
Music Theory Seminar 186SHT1 Z 2 2T 186SHT2 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Theory Text Analysis 186AHT1 Z 2 1T 186AHT2 Z 2 1T
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Czech Music 1918-1989 108CH1 Z 1 2T 108CH2 ZK 1 2T
Music History 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Ethnomusicology 186ETM1 Z 1 1PT+1ST
Compositions Study 186STS1 Z 3 2ST 186STS2 ZK 3 2ST
Theory of Composition 186TS1 Z 2 1PT + 1ST 186TS2 ZK 2 1PT + 1ST
Introduction to acoustics for Musicians 171UAH ZK 2 2PT
Composition Technique Fundamentals 186ZST1 Z 1 1T 186ZST2 Z 1 1T
Minimal number of credits per semester 16 19
Optional subjects
Selected Topics in Music Theory (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 28 31
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 2 -1
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.