Print study plan

Study plan Dance Pedagogy (Mg) - Folk Dance – 2nd year

Study programme: Art of Dance
Dance Department
Study of qualification: Dance Education
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Methodology of Folk Dance 107MEL7 Z 4 1+1/T 107MEL8 ZK 4 1+1/T
Pedagogy - for Dance field 107PED3 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 7 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Folk Dance Education Seminar 107PSLI7 Z 3 1T 107PSLI8 Z 3 1T
Příprava diplomové práce 107PDPR3 Z 15 107PDPR4 Z 15
Reperatory of Folk Dance 107RLI3 Z 2 2T 107RLI4 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 20 20
Optional subjects
Selected Topics in Dance Pedagogy (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 24
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 6
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.