Print study plan

Study plan Dance Pedagogy (Mg) - Folk Dance – 1st year

Study programme: Art of Dance
Dance Department
Study of qualification: Dance Education
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Methodology of Folk Dance 107ML5 Z 4 1+1/T 107ML6 ZK 4 1+1/T
Pedagogy - for Dance field 107PEDG1 Z 3 2T 107PEDG2 Z 3 2T
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Theatre 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Didactics of Dance Education 107DTV1 Z 2 2ST 107DTV2 ZK 2 2ST
Folk Dance Education Seminar 107PSL5 Z 3 1T 107PSL6 Z 3 1T
Příprava diplomové práce 107PDP1 Z 5 107PDP2 Z 5
Reperatory of Folk Dance 107RL1 Z 2 2T 107RL2 Z 2 2T
Folk Dance Techniques 107TEL5 Z 2 2T 107TEL6 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 17 17
Compulsory optional subjects
Selected Lecture in the History of Dance II (Mg) - required elective Z 2 2/T ZK 2 2/T
Selected Lecture in Systematic Dance Theory B (Mg) - required elective 3 3
Selected Practical Dance Course (Mg) - required elective Z 2 2/T Z 2
Minimal number of credits per semester 7 7
Optional subjects
Selected Topics in Dance Pedagogy (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 31 31
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects -1 -1
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.