Print study plan

Study plan Composition (Bc) – 1st year

Study of qualification: Composition
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Composition 101SL1 Z 5 2T 101SL2 ZK 5 2T
Composition Seminar 101SSK1 Z 2 2ST 101SSK2 Z 2 2ST
Historical Study Composition 101HK1 Z 3 1T 101HK2 ZK 3 1T
Instrumentation I. 101INI1 Z 3 1PT+1CT 101INI2 ZK 3 1PT+1CT
Composition Practical of Electroaccoustic and Multimedia Music 101KPEA1 Z 3 2T 101KPEA2 ZK 3 2T Subject is not scheduled
Composition music technique of the 20th century 101KT1 Z 3 3T 101KT2 ZK 3 3T
Stage and Film Music 101SFHU1 Z 2 2T 101SFHU2 ZK 2 2T Subject is not scheduled
Minimal number of credits per semester 16 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
History and analysis of contemporary acoustic art 101DANA1 Z 2 2T 101DANA2 Z 2 2T Subject is not scheduled
Music History 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Ethnomusicology
 
186ETM1 Z 1 1PT+1ST
Notation 101NTG1 Z 1 2T 101NTG2 Z 1 2T
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT
Introduction to acoustics for Musicians 171UAH ZK 2 2PT
Basics of audiovisual equipment 101ZAVT Z 1 2T
Minimal number of credits per semester 10 11
Compulsory optional subjects
Academic Subject for Composition (Bc) - required elective Z Z,ZK
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Modules for Mg Composition blok blok
Selected Topics in Composition (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 3
Total recommended number of credits per semester 30 30
Modules for Mg Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Academic Subject for Composition (Bc) - required elective [101SK3B]

101SK3B V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.