Print study plan

Study plan Composition (Bc)

Study of qualification: Composition
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
101SL* Composition
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
Z-6-2T
31
101SSK* Composition Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
12
101HK* Historical Study Composition
Z-3-1T
ZK-3-1T
Z-3-1T
ZK-3-1T
12
101INI* Instrumentation I.
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
12
101KPEA* Composition Practical of Electroaccoustic and Multimedia Music
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
101KT* Composition music technique of the 20th century
Z-3-3T
ZK-3-3T
Z-2-3T
ZK-2-3T
10
101SFHU* Stage and Film Music
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimal number of credits 87
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DANA* History and analysis of contemporary acoustic art
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
4
108DHN Music History after 1950
ZK-2-2PT
2
108DHU* Music History
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
101DS* Diploma Seminar
Z-2-1T
Z-2-1T
4
186ETM* Ethnomusicology
Z-1-1PT+1ST
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
3
108HES* Music Aesthetics
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
101NTG* Notation
Z-1-2T
Z-1-2T
2
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
1
186SSS* Compositions Study for Composition
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
10
186TS* Theory of Composition
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
8
171UAH Introduction to acoustics for Musicians
ZK-2-2PT
2
101ZAVT Basics of audiovisual equipment
Z-1-2T
1
Minimal number of credits 73
Compulsory optional subjects
101SK3B Academic Subject for Composition (Bc) - required elective
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
0
Minimal number of credits 0
Optional subjects
100MODHAMU Modules for HAMU
0
101MOD Modules for Composition
--blok
--blok
--blok
--blok
0
101SK4B Selected Topics in Composition (Bc) - elective
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 160
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 20
Total number of credits 180
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Modules for Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Academic Subject for Composition (Bc) - required elective [101SK3B]

101SK3B V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules