Print study plan

Study plan Sound Design (Bc) from 2022/23 – 3rd year

Studijní specializace: Sound Production
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required subjects
Musical Acoustics 171HUAK ZK 2 2PT
Sound Design and Recording Direction Practice
 
171PZVT3 ZK 3 2CT 171PZVT4 ZK 3 2CT
Recording Analysis 171RON5 Z 1 12SS 171RON6 Z 1 14SS
Acoustics
 
171AK Z 1 1PT
Digital Mixing and Mastering
 
171DMM1 Z 3 6CS 171DMM2 ZK 3 7CS
Electronic Sound
 
171EZ1 Z 2 12PS 171EZ2 Z 6 14CS
Music Electronics 171HUEL1 ZK 2 12PS 171HUEL2 ZK 2 14PS
Sound Design Seminar
 
171SZTV1 Z 2 2ST 171SZTV2 Z 2 2ST
Specialized Aural Analysis for Sound Design
 
171SSLA3 Z 2 1CT 171SSLA4 ZK 2 1CT
Theory of Sound Design
 
171TEZT3 ZK 3 6PS+6SS 171TEZT4 ZK 3 7PS+7SS
Minimal number of credits per semester 20 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
History of Music
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Aesthetics of Music
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Minimal number of credits per semester 5 2
Compulsory optional subjects
Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit. In this group you have to obtain throughout your study at least 8 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Sound Design (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 25 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 5 5
Total recommended number of credits per semester 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Music Electronics 1 (171HUEL1) BS Bachelor's thesis
Music Electronics 2 (171HUEL2) BS Bachelor's thesis
Music Theory Pre-seminar of Making Theses (108PTKP) BS Bachelor's thesis
Theory of Sound Design 1 (171TEZT1) BS Bachelor's thesis
Theory of Sound Design 2 (171TEZT2) BS Bachelor's thesis
Theory of Sound Design 3 (171TEZT3) BS Bachelor's thesis
Theory of Sound Design 4 (171TEZT4) BS Bachelor's thesis
Electronic Sound 1 (171EZ1) BS Bachelor's thesis
Electronic Sound 2 (171EZ2) BS Bachelor's thesis
Sound Design Seminar 1 (171SZTV1) PS Bachelor's thesis
Sound Design Seminar 2 (171SZTV2) PS Bachelor's thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 1 (171SZTH1) PS Bachelor's thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 2 (171SZTH2) PS Bachelor's thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 3 (171SZTH3) PS Bachelor's thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 4 (171SZTH4) PS Bachelor's thesis
Avid ProTools 1 (171APT1) BS Bachelor's thesis
Avid ProTools 2 (171APT2) BS Bachelor's thesis
Acoustics (171AK) BS (S171TUZ)
Acoustics of Musical Instruments (171AHN) BS
Fundamentals of Psycho-Acoustic Measurement (171UPSM) BS
Introduction to acoustics for Musicians (171UAH) BS
Musical Acoustics (171HUAK) BS
Theory of Sound Design 1 (171TEZT1) BS
Theory of Sound Design 2 (171TEZT2) BS
Theory of Sound Design 3 (171TEZT3) BS
Theory of Sound Design 4 (171TEZT4) BS
Avid ProTools 1 (171APT1) BS (S171AZD)
Avid ProTools 2 (171APT2) BS
Electronic Sound 1 (171EZ1) BS
Electronic Sound 2 (171EZ2) BS
Music Electronics 1 (171HUEL1) BS
Music Electronics 2 (171HUEL2) BS
Sound Design and Recording Direction Practice 1 (171PZVT1) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 2 (171PZVT2) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 3 (171PZVT3) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 4 (171PZVT4) PS
Sound Design and Recording Direction Seminar 1 (171SZTH1) PS
Sound Design and Recording Direction Seminar 2 (171SZTH2) PS
Sound Design and Recording Direction Seminar 3 (171SZTH3) PS
Sound Design and Recording Direction Seminar 4 (171SZTH4) PS
Sound Design Seminar 1 (171SZTV1) PS
Sound Design Seminar 2 (171SZTV2) PS