Cirkusová pedagogika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205CPE Z 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si vyzkouší některé postupy cirkusu a cirkusového divadla uplatnitelné při práci s dětskými a studentskými skupinami.

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s principy a základními posttupy cisrkusové pedagogiky a sami si je prakticky vyzkouší.

Doporučená nebo povinná literatura

CIHLÁŘ, Ondřej a DVOŘÁK, Jan, ed. Nový cirkus: s doslovem O atribuci divadlu od Jana Dvořáka. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2006. 263 s. Panorama českého alternativního divadla; sv. 14. ISBN 80-86102-55-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v dílně.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů