Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - tříleté kombinované (B.A.)

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205XDDV* Didaktika dramatické výchovy
Z-1-10S
Z-1-8S
Z-1-7S
ZK-2-10S
5
205XDJA* Divadelní projekt I.
ZK-3-15S
ZK-3-30S
ZK-3-15S
ZK-3-10S
ZK-3-14S
15
205XHPH* Herecká propedeutika a metodika herecké práce
Z-1-10S
ZK-3-15S
ZK-2-10S
6
205XPDA* Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace
Z-3-30S
Z-3-30S
ZK-4-30S
10
205XPRB* Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce
Z-3-40S
ZK-3-23S
ZK-4-44S
10
205XPXC* Praxe III.
Z-2-7S
ZK-4-8S
6
205XZDR* Základy dramaturgie
Z-1-10S
ZK-2-10S
ZK-2-8S
5
Minimální počet kreditů 57
Povinné předměty
205XDSS* Dějiny světového a českého divadla
Z-2-10S
ZK-4-10S
ZK-3-10S
ZK-3-10S
ZK-2-10S
ZK-2-10S
16
205XDES1 Dětská scéna 1
Z-2-50S
2
205XDPL* Diplomový seminář
Z-1-8S
Z-2-8S
3
205XDSE1 Dramatizátorský seminář 1
ZK-2-10S
2
205XHEV* Herecká výchova
Z-1-10S
Z-2-10S
Z-1-10S
ZK-2-10S
6
205XHSM* Hlasová výchova s metodikou
Z-2-8S
Z-2-8S
Z-1-8S
Z-2-8S
Z-1-8S
ZK-2-8S
10
205XHPL* Hra s předmětem a loutkou
Z-1-14S
ZK-2-18S
3
205XHTV* Hudebně rytmická výchova
Z-2-8S
ZK-3-15S
5
205XKZL* Kapitoly z teorie literatury
Z-2-12S
ZK-2-12S
4
205XKOM1 Komunikace 1
Z-1-12S
1
205XLDM* Literatura pro děti a mládež
Z-1-10S
ZK-2-10S
3
205XMDM* Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
Z-2-15S
Z-2-20S
ZK-3-20S
7
205XPED* Pedagogika
Z-1-10S
Z-1-10S
ZK-2-10S
4
205XPSM* Pohybová výchova s metodikou
Z-2-8S
Z-2-8S
Z-1-8S
Z-2-8S
Z-1-8S
ZK-2-8S
10
205XPXA* Praxe I.
Z-1-
Z-1-
2
205XPXB* Praxe II.
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
4
205XPVZ* Prostorové vztahy - úvod do scénografie
Z-1-8S
Z-2-12S
3
205XPML* Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika
Z-1-10S
Z-1-10S
2
205XPMR* Přednes a metodika přednesu
Z-1-14S
Z-1-10S
ZK-2-20S
4
205XPAR* Příprava a realizace divadelní přehlídky
Z-1-12S
Z-1-10S
2
205XPSV* Psychologie a dramatická výchova
Z-2-10S
Z-2-16S
ZK-2-8S
6
205XROK1 Ročníková práce 1
ZK-2-
2
205XSCH* Scénická hudba
Z-1-10S
Z-1-8S
2
205XUSD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
Z-2-8S
2
205XUTH1 Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
ZK-2-10S
2
205XZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-8S
ZK-2-8S
4
Minimální počet kreditů 111
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
205DVBCK5 Angličtina pro baklalářské kombinované studium - 3. ročník
Z-1-
1 předmět
ZK-2-
1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
205DVBCK4 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 174
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů