Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - dvouleté kombinované (M.A.)

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205QDPB* Divadlení projekt II.
ZK-4-20S
ZK-6-30S
10
205QMSD* Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí
Z-2-20S
ZK-3-20S
5
205QSTP* Samostatný tvůrčí projekt
ZK-6-10S
ZK-8-20S
14
205QTHD* Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
ZK-4-15S
ZK-5-15S
9
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty
205QADS* Autorsko-dramatizátorský seminář
Z-2-10S
ZK-3-10S
5
205QDIS* Diplomový seminář
Z-1-6S
Z-2-10S
3
205QDIP1 Divadelní přehlídka 1
Z-2-50S
2
205QDPD* Divadlo pro děti
Z-1-10S
ZK-2-10S
3
205QDVY* Divadlo ve výchově a vyučování
Z-3-20S
Z-2-15S
ZK-3-20S
8
205QDDS* Dramatická výchova a děti s SPU
Z-2-15S
Z-2-15S
4
205QDVD* Dramatická výchova s dospělými
Z-2-20S
Z-2-15S
4
205QHET* Herecká tvorba
Z-2-15S
Z-2-15S
Z-2-20S
ZK-4-30S
10
205QHLD* Historie literatury pro děti a mládež
Z-1-20S
ZK-3-20S
4
205QIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1
ZK-4-10S
4
205QMDI* Myšlení o divadle
Z-2-10S
ZK-3-8S
5
205QPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
Z-2-12S
2
205QPRP* Přednesový projekt
Z-2-15S
ZK-3-15S
5
205QPSS* Psychologický seminář
Z-1-15S
Z-3-15S
4
205QSSC1 Semiotika a scénologie chování 1
Z-2-12S
2
205QUDR1 Úvod do režie 1
Z-2-20S
2
205QVNP* Vývojová neuropsychobiologie
Z-1-10S
Z-1-8S
2
205QZMY* Základy metodologie výzkumu
Z-1-10S
Z-2-10S
3
Minimální počet kreditů 72
Povinně volitelné předměty
205DVMK5-2016 Angličtina pro magisterské kombinované studium
Z-1-
1 předmět
ZK-2-
1 předmět
Z-1-
1 předmět
ZK-2-
1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
205DVMK4-2016 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120
Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů