Zjednodušený studijní plán Dramatická výchova - dvouleté kombinované (M.A.)

Katedra výchovné dramatiky

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova

Typ studia: Navazující magisterské kombinované

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205QDIS1 Diplomový seminář 1 Z 1
205QDVY1 Divadlo ve výchově a vyučování 1 Z 3
205QDVD1 Dramatická výchova s dospělými 1 Z 2
205QHET1 Herecká tvorba 1 Z 2
205QMDI1 Myšlení o divadle 1 Z 2
205QPRP1 Přednesový projekt 1 Z 2
205QSSC1 Semiotika a scénologie chování 1 Z 2
205QTHD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 ZK 4
205QUDR1 Úvod do režie 1 Z 2
205QVNP1 Vývojová neuropsychobiologie 1 Z 1
205QZMY1 Základy metodologie výzkumu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Angličtina pro magisterské kombinované studium Z 1
① Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205QDIS2 Diplomový seminář 2 Z 2
205QDIP1 Divadelní přehlídka 1 Z 2
205QDPB1 Divadlení projekt II. 1 ZK 4
205QDPD1 Divadlo pro děti 1 Z 1
205QDVY2 Divadlo ve výchově a vyučování 2 Z 2
205QDDS1 Dramatická výchova a děti s SPU 1 Z 2
205QDVD2 Dramatická výchova s dospělými 2 Z 2
205QHET2 Herecká tvorba 2 Z 2
205QMDI2 Myšlení o divadle 2 ZK 3
205QPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1 Z 2
205QPRP2 Přednesový projekt 2 ZK 3
205QPSS1 Psychologický seminář 1 Z 1
205QTHD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 ZK 5
205QVNP2 Vývojová neuropsychobiologie 2 Z 1
205QZMY2 Základy metodologie výzkumu 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 34
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Angličtina pro magisterské kombinované studium ZK 2
① Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205QADS1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1 Z 2
205QDPB2 Divadlení projekt II. 2 ZK 6
205QDPD2 Divadlo pro děti 2 ZK 2
205QDVY3 Divadlo ve výchově a vyučování 3 ZK 3
205QDDS2 Dramatická výchova a děti s SPU 2 Z 2
205QHET3 Herecká tvorba 3 Z 2
205QHLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1 Z 1
205QMSD1 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 1 Z 2
205QPSS2 Psychologický seminář 2 Z 3
205QSTP1 Samostatný tvůrčí projekt 1 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Angličtina pro magisterské kombinované studium Z 1
① Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205QADS2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2 ZK 3
205QHET4 Herecká tvorba 4 ZK 4
205QHLD2 Historie literatury pro děti a mládež 2 ZK 3
205QIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1 ZK 4
205QMSD2 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 2 ZK 3
205QSTP2 Samostatný tvůrčí projekt 2 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Angličtina pro magisterské kombinované studium ZK 2
① Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60