Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - dvouleté kombinované (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Divadlení projekt II.
 
205QDPB1 ZK 4 20S
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
 
205QTHD1 ZK 4 15S 205QTHD2 ZK 5 15S
Minimální počet kreditů za semestr 4 9
Povinné předměty
Diplomový seminář
 
205QDIS1 Z 1 6S 205QDIS2 Z 2 10S
Divadelní přehlídka 1
 
205QDIP1 Z 2 50S
Divadlo pro děti
 
205QDPD1 Z 1 10S
Divadlo ve výchově a vyučování
 
205QDVY1 Z 3 20S 205QDVY2 Z 2 15S
Dramatická výchova a děti s SPU
 
205QDDS1 Z 2 15S
Dramatická výchova s dospělými
 
205QDVD1 Z 2 20S 205QDVD2 Z 2 15S
Herecká tvorba
 
205QHET1 Z 2 15S 205QHET2 Z 2 15S
Myšlení o divadle
 
205QMDI1 Z 2 10S 205QMDI2 ZK 3 8S
Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
205QPPD1 Z 2 12S
Přednesový projekt
 
205QPRP1 Z 2 15S 205QPRP2 ZK 3 15S
Psychologický seminář
 
205QPSS1 Z 1 15S
Semiotika a scénologie chování 1
 
205QSSC1 Z 2 12S
Úvod do režie 1
 
205QUDR1 Z 2 20S
Vývojová neuropsychobiologie
 
205QVNP1 Z 1 10S 205QVNP2 Z 1 8S
Základy metodologie výzkumu
 
205QZMY1 Z 1 10S 205QZMY2 Z 2 10S
Minimální počet kreditů za semestr 18 25
Povinně volitelné předměty
Angličtina pro magisterské kombinované studium Z 1 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Počet předepsaných kreditů celkem 23 36
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 -6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.