Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - dvouleté kombinované (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Divadlení projekt II.
 
205QDPB2 ZK 6 30S
Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí
 
205QMSD1 Z 2 20S 205QMSD2 ZK 3 20S
Samostatný tvůrčí projekt
 
205QSTP1 ZK 6 10S 205QSTP2 ZK 8 20S
Minimální počet kreditů za semestr 14 11
Povinné předměty
Autorsko-dramatizátorský seminář
 
205QADS1 Z 2 10S 205QADS2 ZK 3 10S
Divadlo pro děti
 
205QDPD2 ZK 2 10S
Divadlo ve výchově a vyučování
 
205QDVY3 ZK 3 20S
Dramatická výchova a děti s SPU
 
205QDDS2 Z 2 15S
Herecká tvorba
 
205QHET3 Z 2 20S 205QHET4 ZK 4 30S
Historie literatury pro děti a mládež
 
205QHLD1 Z 1 20S 205QHLD2 ZK 3 20S
Inscenace s dětmi a mládeží 1
 
205QIDM1 ZK 4 10S
Psychologický seminář
 
205QPSS2 Z 3 15S
Minimální počet kreditů za semestr 15 14
Povinně volitelné předměty
Angličtina pro magisterské kombinované studium Z 1 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Počet předepsaných kreditů celkem 30 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Angličtina pro magisterské kombinované studium [205DVMK5-2016]

Po dohodě je možné angličtinu nahradit jiným jazykem.