Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205IKD1 Z 1 30S česky zimní

Garant předmětu

Jana PILÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Společnou divadelní prací se v dílně usiluje o to překlenout sociální, fyzické či mentální bariéry. Prostřednictvím cvičení, etud a souběžných reflexí, tedy prostřednictvím sdílení a sdělování, jde o poznávání divadla, sebe sama i možností výrazu, o hledání porozumění a dorozumění a o hledání specifiky socializačních i estetických možností divadla.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Průprava z herecké a pohybové výchovy, ochota experimentovat, aktivní účast v dílně. Absolvování Divadelně antropologického semináře anebo souběžná účast na něm.

Obsah kurzu

Integrační dílna, otevřená posluchačům kterékoli katedry DAMU, ale i zájemcům z jiných škol, je zaměřena na rozvíjení kreativity a podněcování osobnostního rozvoje studentů s různým typem znevýhodnění (zdravotní, životní, národnostní, věkové) a studentů bez handicapu.

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Přel. Jan Hančil, Dana Kalvodová, Jitka Sloupová a Nina Vangeli. Praha: NLN; Praha: Divadelní ústav, 2000. 288 s. Přel. z: A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer. ISBN 80-7008-109-0 (DÚ). ISBN 80-7106-369-X (NLN).

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: Na prahu divadelní antropologie. Praha: Insdtitut umění-Divadelní ústav, 2009. 584 s. ISBN 978-80-70008-239-3.

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů