Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205IKD1 zápočet 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Obsah

Integrační dílna, otevřená posluchačům kterékoli katedry DAMU, ale i zájemcům z jiných škol, je zaměřena na rozvíjení kreativity a podněcování osobnostního rozvoje studentů s různým typem znevýhodnění (zdravotní, životní, národnostní, věkové) a studentů bez handicapu.

Výsledky učení

Společnou divadelní prací se v dílně usiluje o to překlenout sociální, fyzické či mentální bariéry. Prostřednictvím cvičení, etud a souběžných reflexí, tedy prostřednictvím sdílení a sdělování, jde o poznávání divadla, sebe sama i možností výrazu, o hledání porozumění a dorozumění a o hledání specifiky socializačních i estetických možností divadla.

Předpoklady a další požadavky

Průprava z herecké a pohybové výchovy, ochota experimentovat, aktivní účast v dílně. Absolvování Divadelně antropologického semináře anebo souběžná účast na něm.

Literatura

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Přel. Jan Hančil, Dana Kalvodová, Jitka Sloupová a Nina Vangeli. Praha: NLN; Praha: Divadelní ústav, 2000. 288 s. Přel. z: A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer. ISBN 80-7008-109-0 (DÚ). ISBN 80-7106-369-X (NLN).

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: Na prahu divadelní antropologie. Praha: Insdtitut umění-Divadelní ústav, 2009. 584 s. ISBN 978-80-70008-239-3.

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.01.2024 14:00–20:00 Jana PILÁTOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
DÍLNA PROBÍHÁ 12-14.1.2024 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů