Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
105DPKY1 Didaktika/Vyučovatelská praxe kytary 1 česky Z 1 1T zimní
105DPKY2 Didaktika/Vyučovatelská praxe kytary 2 česky ZK 1 1T letní
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 česky ZK 2 2PT letní
105IKY0 Improvizace kytary 10 česky Z 2 1T letní
105IKY7 Improvizace kytary 7 česky Z 2 1T zimní
105IKY8 Improvizace kytary 8 česky Z 2 1T letní
105IKY9 Improvizace kytary 9 česky Z 2 1T zimní
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT zimní i letní
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T zimní
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky Z 1 2T letní
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T zimní
108PED2 Pedagogika 2 česky ZK 1 2T letní
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T zimní
108PSY2 Psychologie 2 česky ZK 1 2T letní
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST zimní i letní
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
10:20–11:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T zimní
108TI2 Teorie interpretace 2 česky ZK 1 2T letní
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT zimní
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:15–18:45
Z 1 2T zimní
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Z 1 2T letní
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T zimní
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T letní