English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Technologie a praxe audiovize

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373TDM1 3D modelování 1 česky Po
11:30–13:05
Učebna CAS 423
Z 1 2/T Zapsat
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1 Zapsat
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1 Zapsat
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3 česky Z 1 Zapsat
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4 česky Z 1 Zapsat
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5 česky Z 1 Zapsat
101EMH1 Elektroakustická a multimediální hudba 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
101EM2 Elektroakustická a multimediální hudba 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
101EMII1 Elektroakustická a multimediální hudba II. 1 česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
101EMII2 Elektroakustická a multimediální hudba II. 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
308HNA Hudební nauka česky ZK 1 13/S Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6/T Předmět není vypsán
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6/T Zapsat
101KPE3 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 3 česky ZK 2 2/T Zapsat
373NONS NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 česky ZK 3 3/T Zapsat
306VP Postava česky Z 2 16/S Předmět není vypsán
373PPW Postprodukční workflow
 
anglicky, česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373RTP1 Real-time programování v umělecké praxi 1
 
anglicky, česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373RTP2 Real-time programování v umělecké praxi 2
 
anglicky, česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
306SZ Střihová skladba zvuku česky ZK 2 16/S Předmět není vypsán
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images
 
anglicky Z 2 24/H Předmět není vypsán
373VPH Vývoj počítačových her česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2018