Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hoboj (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Hoboj
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na hoboj 106HO1 Z 9 2T 106HO2 ZK 9 2T
Seminář dřevěných dechů 106SDD1 Z 2 2T 106SDD2 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO1 Z 3 BLOK 100HO2 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Orchestrální party a sóla hoboje 106PHO1 Z 1 1CT 106PHO2 Z 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 17 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hoboj (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.