Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg) - klasický tanec – 2. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Metodika klasického tance 107MEK7 Z 4 1+1/T 107MEK8 ZK 4 1+1/T
Pedagogika - pro taneční obor 107PED3 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 7 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Pedagogický seminář klasického tance 107PSKL7 Z 3 1T 107PSKL8 Z 3 1T
Příprava diplomové práce 107PDPR3 Z 15 107PDPR4 Z 15
Repertoár klasického tance 107RKL3 Z 2 2T 107RKL4 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.