Zjednodušený studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg) - klasický tanec

Katedra tance

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Pedagogika tance

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 Z 2
107MK5 Metodika klasického tance 5 Z 4
107PSK5 Pedagogický seminář klasického tance 5 Z 3
107PEDG1 Pedagogika 1 Z 3
107PDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 5
107RK1 Repertoár klasického tance 1 Z 2
107TEK5 Technika klasického tance 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
107DTV2 Didaktika taneční výchovy 2 ZK 2
107MK6 Metodika klasického tance 6 ZK 4
107PSK6 Pedagogický seminář klasického tance 6 Z 3
107PEDG2 Pedagogika 2 Z 3
107PDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 5
107RK2 Repertoár klasického tance 2 Z 2
107TEK6 Technika klasického tance 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 62

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107MEK7 Metodika klasického tance 7 Z 4
107PSKL7 Pedagogický seminář klasického tance 7 Z 3
107PED3 Pedagogika - pro taneční obor 3 ZK 3
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
107RKL3 Repertoár klasického tance 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107MEK8 Metodika klasického tance 8 ZK 4
107PSKL8 Pedagogický seminář klasického tance 8 Z 3
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
107RKL4 Repertoár klasického tance 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60