Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920 – 1. ročník

Studijní obor: Cinema and Digital Media
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission 311FICO1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Directing Tutorial 311DTU1 Z 4 4T 311DTU2 Z 4 4T
Encounter 311ENC ZK 5
Triangle 311TRE Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Basic Czech 702BC1 ZK 2 4ST 702BC2 ZK 2 2ST
Film Language 311FLG1 Z 2 3T
Fundamentals of Narrative 311FON ZK 3 2T
Orientation Week 311OWEE Z 1 5/D
Practical Analysis 1
 
311PRAN Z 2 2T Předmět není vypsán
Practical Analysis 2
 
311PA2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Synchronization Week 311SWE Z 1 30S
Tools of Screenwriting 311TOS ZK 3 2T
Working with Actors 311WAC1 ZK 3 4T 311WAC2 ZK 3 4T
Minimální počet kreditů za semestr 12 8
Povinně volitelné předměty
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Povinně volitelné PVA - Theory V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 27 kreditů
Povinně volitelné PVB - Theory and Practice V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 14 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 18
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 12
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

311CDMD-1819 #