Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920 – 1. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Hlavní předměty_CDM
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Basic Czech 311BC1 ZK 2 2T 311BC2 ZK 2 2T
CDM Boot Camp 311BOO Z 1 18S
Directing Tutorial 311DTU1 Z 4 4T 311DTU2 Z 4 4T
Film Language 311FLG1 Z 2 3T
Final Commission 311FICO1 ZK 1
Fundamentals on Narrative 311FUNA1 ZK 3 3T 311FUNA2 ZK 3 3h/W
Orientation Week 311OWEE Z 1 5/D
Practical Analysis 1 311PRAN Z 2 2T
Practical Analysis 2 311PA2 ZK 2 2T
Project Preparation Workshop 311PPW1 Z 1 2T 311PPW2 Z 1 2T
311SA1 Z 3 2T
Synchronization Week 311SW Z 2 5D
Working with Actors 311WAC1 ZK 3 2T 311WAC2 ZK 3 2T
Dialogue 311DI ZK 5
Prague Paranoia 311PARA Z 1 3/D
The Triangle
 
311TRIAN Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 30 21
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI_1920
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

311CDMD-1819 #