Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
311DI Dialogue
ZK-5-
5
311DAE Documentary / Atelier exercise
ZK-5-
5
311FICO* Final Commission
ZK-1-
ZK-1-
2
311SFI Short Fiction
Z-5-
5
311TRG Triangle
Z-4-100CS
4
Minimální počet kreditů 21
Povinné předměty
311DTU* Directing Tutorial
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
24
311GRA* Graduation Project
Z-5-
Z-5-
10
Minimální počet kreditů 34
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702BC* Basic Czech
ZK-2-4T
4
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema
ZK-2-2T
2
311FESC* Feature Screenwriting
Z-2-3T
Z-3-3T
Z-2-3T
Z-3-3T
10
311FLG* Film Language
Z-2-3T
Z-2-2h/W
Z-2-2T
6
311FFHT* Focus on Film History and Theory
ZK-2-36PS
ZK-2-42S
4
311FUNA* Fundamentals on Narrative
ZK-3-3T
ZK-3-3h/W
6
311OWEE Orientation Week
Z-1-5/D
1
311PRAN Practical Analysis 1
Z-2-2T
2
311PA*
ZK-2-2T
2
311PARA Prague Paranoia
Z-1-3/D
1
311SA* Script Analysis
Z-3-3T
3
311SAL2 Script Analysis 2 3
311SAW* Scriptwriting Adaptation Workshop
Z-2-2T
Z-2-2T
4
311SWE Synchronization Week
Z-1-30S
1
311TS Thesis Seminar
Z-2-12S
2
311WAC* Working with Actors
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
311WD Workshop in Dramaturgy
Z-2-2T
2
Minimální počet kreditů 59
Povinně volitelné předměty
311CID* Cinemadance 6
311PVA Povinně volitelné PVA - Theory V této skupině musíte získat alespoň 27 kreditů
27
311PVB Povinně volitelné PVB - Theory and Practice V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
14
Minimální počet kreditů 47
Volitelné předměty
311ELC Electives Courses
0
300EMOD Modules
0
300EMOM Modules
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 161
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 180

311CDMD-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů