Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920

Studijní obor: Cinema and Digital Media
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
311FICO* Final Commission
ZK-1-
ZK-1-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
311DTU* Directing Tutorial
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
24
311DAE Documentary / Atelier exercise
ZK-5-
5
311ENC Encounter
ZK-5-
5
311GRA* Graduation Project
Z-5-
Z-5-
10
311SFI Short Fiction
Z-5-
5
311TRE Triangle
Z-5-
5
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702BC* Basic Czech
ZK-2-4ST
ZK-2-2ST
4
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema
ZK-2-2T
ZK-2-2T
2
311FESC* Feature Screenwriting
Z-2-3T
Z-3-3T
Z-2-3T
Z-3-3T
10
311FLG* Film Language
Z-2-3T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
311FHT* Focus on Film History and Theory
ZK-3-3T
ZK-3-3T
6
311FON Fundamentals of Narrative
ZK-3-2T
3
311OWEE Orientation Week
Z-1-30S
1
311PRAN Practical Analysis 1
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
311PA2 Practical Analysis 2
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
2
311SWE Synchronization Week
Z-1-30S
1
311TM* Thesis Mentorship
Z-3-12S
Z-4-14S
7
311TS Thesis Seminar
Z-2-14S
2
311MTSM Thesis Seminar Module
Z-1-5S
1
311TOS Tools of Screenwriting
ZK-3-2T
3
311WAC* Working with Actors
ZK-3-4T
ZK-3-4T
6
311WD Workshop in Dramaturgy
Z-2-2T
2
Minimální počet kreditů 58
Povinně volitelné předměty
311CD Cinema Dance V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
311PVA Povinně volitelné PVA - Theory V této skupině musíte získat alespoň 27 kreditů
27
311PVB Povinně volitelné PVB - Theory and Practice V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
14
Minimální počet kreditů 44
Volitelné předměty
311ELC Electives Courses FI
0
300EMOD Modules
0
300EMOM Modules
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180

311CDMD-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů