Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920 – 3. ročník

Studijní obor: Cinema and Digital Media
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Directing Tutorial 311DTU5 Z 4 4T 311DTU6 Z 4 4T
Graduation Project 311GRA1 Z 5 311GRA2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Chapters from Contemporary Cinema 311CHCC ZK 2 2T
Feature Screenwriting 311FESC3 Z 2 3T 311FESC4 Z 3 3T
Focus on Film History and Theory 311FHT1 ZK 3 3T 311FHT2 ZK 3 3T
Thesis Mentorship 311TM1 Z 3 12S 311TM2 Z 4 14S
Minimální počet kreditů za semestr 8 10
Povinně volitelné předměty
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Povinně volitelné PVA - Theory V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 27 kreditů
Povinně volitelné PVB - Theory and Practice V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 14 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

311CDMD-1819 #