Zjednodušený studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920

FAMU International

Studijní program: Film, Television and Photography
Studijní obor: Cinema and Digital Media

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702BC1 Basic Czech 1 ZK 2
311DTU1 Directing Tutorial 1 Z 4
311ENC Encounter ZK 5
311FLG1 Film Language 1 Z 2
311OWEE Orientation Week Z 1
311SWE Synchronization Week Z 1
311TOS Tools of Screenwriting ZK 3
311WAC1 Working with Actors 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311PRAN Practical Analysis 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVA - Theory
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVB - Theory and Practice
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702BC2 Basic Czech 2 ZK 2
311DTU2 Directing Tutorial 2 Z 4
311FICO1 Final Commission 1 ZK 1
311FON Fundamentals of Narrative ZK 3
311TRE Triangle Z 5
311WAC2 Working with Actors 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311PA2 Practical Analysis 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVA - Theory
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVB - Theory and Practice
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311DTU3 Directing Tutorial 3 Z 4
311DAE Documentary / Atelier exercise ZK 5
311FESC1 Feature Screenwriting 1 Z 2
311FLG2 Film Language 2 Z 2
311MTSM Thesis Seminar Module Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema ZK 2
311PRAN Practical Analysis 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVA - Theory
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVB - Theory and Practice
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311DTU4 Directing Tutorial 4 Z 4
311FESC2 Feature Screenwriting 2 Z 3
311FLG3 Film Language 3 Z 2
311FICO2 Final Commission 2 ZK 1
311SFI Short Fiction Z 5
311TS Thesis Seminar Z 2
311WD Workshop in Dramaturgy Z 2
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311PA2 Practical Analysis 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVA - Theory
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVB - Theory and Practice
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 27
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311DTU5 Directing Tutorial 5 Z 4
311FESC3 Feature Screenwriting 3 Z 2
311FHT1 Focus on Film History and Theory 1 ZK 3
311GRA1 Graduation Project 1 Z 5
311TM1 Thesis Mentorship 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 17
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVA - Theory
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVB - Theory and Practice
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311DTU6 Directing Tutorial 6 Z 4
311FESC4 Feature Screenwriting 4 Z 3
311FHT2 Focus on Film History and Theory 2 ZK 3
311GRA2 Graduation Project 2 Z 5
311TM2 Thesis Mentorship 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVA - Theory
výběr ze skupiny Povinně volitelné PVB - Theory and Practice

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 24
Celkem kreditů za ročník 60