Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920 – 2. ročník

Studijní obor: Cinema and Digital Media
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission 311FICO2 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Directing Tutorial 311DTU3 Z 4 4T 311DTU4 Z 4 4T
Documentary / Atelier exercise 311DAE ZK 5
Short Fiction 311SFI Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Chapters from Contemporary Cinema 311CHCC ZK 2 2T
Feature Screenwriting 311FESC1 Z 2 3T 311FESC2 Z 3 3T
Film Language 311FLG2 Z 2 2T 311FLG3 Z 2 2T
Practical Analysis 1
 
311PRAN Z 2 2T Předmět není vypsán
Practical Analysis 2
 
311PA2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Thesis Seminar 311TS Z 2 14S
Thesis Seminar Module 311MTSM Z 1 5S
Workshop in Dramaturgy 311WD Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 5 9
Povinně volitelné předměty
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Povinně volitelné PVA - Theory V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 27 kreditů
Povinně volitelné PVB - Theory and Practice V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 14 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 16 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

311CDMD-1819 #