Print study plan

Study plan Non-Verbal Theatre (Bc) - from 2022/23 – 3rd year

Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Basics of Authorial Creation
 
109ZAUT1 ZK 12 6CT 109ZAUT2 Z 12 6CT
Minimal number of credits per semester 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Acrobatics 703AKH5 Z 2 2CT 703AKH6 ZK 2 2CT
Stage Language and Prerequisites for Acting
 
109JRHT5 Z 2 2CT 109JRHT6 Z 2 2CT
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre
 
109DNDI3 Z 3 2PT 109DNDI4 ZK 3 2PT
Composition and Improvisation
 
109KAI3 Z 2 2CT 109KAI4 Z 2 2CT
Pantomime and Corporel Mime
 
109PTMI5 Z 3 4CT 109PTMI6 ZK 3 4CT
Light Design and Stage Technology 1 109SDJT1 Z 1 2ST
Training 109T5 Z 1 4CT 109T6 Z 1 4CT
Basic of Dance Aesthetics 107ZTAE1 Z 2 2ST 107ZTAE2 ZK 2 2ST
Minimal number of credits per semester 16 15
Optional subjects
Modules for HAMU
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 28 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 2 3
Total recommended number of credits per semester 30 30
Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Music Theory Pre-seminar of Making Theses (108PTKP) BS Bachelor's thesis
Pantomime and Body´s mime 1 (109PTMI1) PS Graduate performance
Pantomime and Body´s mime 2 (109PTMI2) PS Graduate performance
Clownerie 1 (109KL1) PS Graduate performance
Clownerie 2 (109KL2) PS Graduate performance
Basics of Authorial Creation 1 (109ZAUT1) PS Graduate performance
Basics of Authorial Creation 2 (109ZAUT2) PS Graduate performance
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 1 (109DNDI1) BS History of non-verbal theatre (S109DNDBC)
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 2 (109DNDI2) BS
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 3 (109DNDI3) BS
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 4 (109DNDI4) BS