Print study plan

Study plan Non-Verbal Theatre (Bc) - from 2022/23

Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
109KL* Clownerie
Z-6-8CT
ZK-6-8CT
12
109PTMI* Pantomime and Body´s mime
Z-6-8CT
ZK-6-8CT
12
109ZAUT* Basics of Authorial Creation
ZK-12-6CT
Z-12-6CT
24
Minimal number of credits 48
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
703AKH* Acrobatics
Z-2-4CT
ZK-2-4CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
12
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207DZA* Theatre in the Context of the Western Cultural Development I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Theatre in the Context of the Western Cultural Development II.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
109IMPR* Improvisation
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
109JRHT* Stage Language and Prerequisites for Acting
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
12
109DNDI* Chapters from the History of Non-Verbal Theatre
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
10
109KIN* Kinesiology
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
109KAI* Composition and Improvisation
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
6
109MSO* Manipulation with object
Z-1-4CT
Z-1-4CT
2
109OUP* Operations Organization for the Arts
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
109PTMI* Pantomime and Corporel Mime
Z-2-4CT
Z-2-4CT
Z-3-4CT
ZK-3-4CT
10
109PLCA* Movement Laboratory - Circus Acrobacy
Z-2-4CT
ZK-2-4CT
4
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
1
109SND* Contemporary Nonverbal Theatre
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
109SNC* Contemporary trends of new circus
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
109SNDI* Non-Verbal Theatre workshop
Z-2-20CS
Z-2-20CS
4
109KTAP* Technika klasického tance a analýza pohybu
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
109TP* Movement Techniques
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
8
109TDHN* Theory and History of Music for Non-Verbal Theatre
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
109T* Training
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
6
109UTHN* Introduction to Music Theory for Non-Verbal Theater
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
109ZHT* Basic actor's training
Z-1-4CT
Z-1-4CT
2
109ZID* Basics of Production Dramaturgy
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
107ZTAE* Basic of Dance Aesthetics
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimal number of credits 122
Optional subjects
100MODHAMU Modules for HAMU
0
109NDPM Nonverbální divadlo - pedagogické minimum
0
109NDBVV Nonverbální divadlo (Bc) - volitelné předměty
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 170
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 10
Total number of credits 180
Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Music Theory Pre-seminar of Making Theses (108PTKP) BS Bachelor's thesis
Pantomime and Body´s mime 1 (109PTMI1) PS Graduate performance
Pantomime and Body´s mime 2 (109PTMI2) PS Graduate performance
Clownerie 1 (109KL1) PS Graduate performance
Clownerie 2 (109KL2) PS Graduate performance
Basics of Authorial Creation 1 (109ZAUT1) PS Graduate performance
Basics of Authorial Creation 2 (109ZAUT2) PS Graduate performance
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 1 (109DNDI1) BS History of non-verbal theatre (S109DNDBC)
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 2 (109DNDI2) BS
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 3 (109DNDI3) BS
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 4 (109DNDI4) BS