Volitelné předměty pro obor Skladba (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DPSN1 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 1 česky St

Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 6PS+6SS
108DPSN2 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2
 
česky ZK 1 7PS+7SS Předmět není vypsán
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1CT
102HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
170KP7 Klavírní praxe 7 česky Z 1 1T
170KP8 Klavírní praxe 8
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
171SPZS Softwarové prostředky zvukové syntézy
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
10:20–11:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
171ZP Základy programování česky Čt
15:00–18:00
Učebna Zvukové studio
ZK 2 1T
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT