Volitelné předměty pro obor Fagot (Mg) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
106DPFG1 Didaktika/Vyučovatelská praxe fagotu 1
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106DPFG2 Didaktika/Vyučovatelská praxe fagotu 2
 
česky ZK 1 1T letní Předmět není vypsán
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2PT letní Předmět není vypsán
106KFG1 Hra na kontrafagot 1
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106KFG2 Hra na kontrafagot 2
 
česky Z 1 1T letní Předmět není vypsán
106KFG3 Hra na kontrafagot 3
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106KFG4 Hra na kontrafagot 4
 
česky ZK 1 1T letní Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe
 
česky Z 2 2/LT zimní i letní Předmět není vypsán
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N
 
anglicky, česky Z 1 1PT+1ST zimní i letní Předmět není vypsán
108TI1 Teorie interpretace 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
106VSF0 Výroba strojků (fagot) 10
 
česky Z 1 1T letní Předmět není vypsán
106VSF7 Výroba strojků (fagot) 7
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106VSF8 Výroba strojků (fagot) 8
 
česky Z 1 1T letní Předmět není vypsán
106VSF9 Výroba strojků (fagot) 9
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
 
česky ZK 2 2PT zimní Předmět není vypsán
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán