Technologie a praxe audiovize

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373TDM1 3D modelování 1 česky Z 1 2T
373TDM2 3D modelování 2 česky Po
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 1 2T
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3 česky Z 1
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4 česky Z 1
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5 česky Z 1
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T
101DANA4 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4 česky ZK 3 2T
308HNA Hudební nauka česky ZK 1 13S
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 česky ZK 3 2T
373NONS NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 česky Z 3 3T
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 česky ZK 3 3T
306VP Postava česky Z 2 16S
373PPW Postprodukční workflow
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
373RTP1 Real-time programování v umělecké praxi 1
 
anglicky, česky Z 1 12S Předmět není vypsán
373RTP2 Real-time programování v umělecké praxi 2
 
anglicky, česky Z 1 12S Předmět není vypsán
373MSS1 Sound on Screen 1
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
373MSS2 Sound on Screen 2
 
anglicky, česky Z 1 12S Předmět není vypsán
373SS3 Sound on Screen 3 anglicky, česky Čt
19:00–21:00
Projekce FAMU
Z 1 12S
306SZ Střihová skladba zvuku česky ZK 2 16S
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio česky Z 1 12S
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images anglicky Po
13:10–14:45
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 24/H
373VPH Vývoj počítačových her česky Z 2 4T
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2T
101UMAX Úvod do programování MAX česky Po
14:30–16:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2T Z 1 2T