Technologie a praxe audiovize

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T
101DANA4 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
308HNA Hudební nauka
 
česky ZK 1 13S Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2
 
česky ZK 3 6T Předmět není vypsán
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
373NONS NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 česky Z 3 3T
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
306VP Postava
 
česky Z 2 16S Předmět není vypsán
373MSS1 Sound on Screen 1
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
373MSS2 Sound on Screen 2
 
anglicky, česky Z 1 12S Předmět není vypsán
373SS3 Sound on Screen 3
 
anglicky, česky Z 1 12S Předmět není vypsán
306SZ Střihová skladba zvuku
 
česky ZK 2 16S Předmět není vypsán
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images
 
anglicky Z 2 24/H Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX česky Z 1 2T Z 1 2T