Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Klarinet (Bc) – 3. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na klarinet 106KR5 Z 11 2T 106KR6 Z 12 2T
Seminář dřevěných dechů 106SDD5 Z 2 2T 106SDD6 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO5 Z 3 BLOK 100HO6 Z 3 BLOK
Komorní hra 121KH5 Z 4 2T 121KH6 ZK 4 2T
Orchestrální party a sóla klarinetu 106PKR5 Z 1 1T 106PKR6 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 21 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Koncertní praxe
 
106KP2 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 9 6
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Klarinet (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů, kteří zahájili své studium před ak. rokem 2018/2019.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.