Zjednodušený studijní plán Obor Fagot (Mg)

Katedra dechových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Fagot

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
106FGO7 Hra na fagot 7 Z 14
100HO7 Hra v orchestru 7 Z 2
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
106SDD7 Seminář dřevěných dechů 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Fagot (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
106FGO8 Hra na fagot 8 ZK 14
100HO8 Hra v orchestru 8 Z 2
106KP3 Koncertní praxe - dechové nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
106SDD8 Seminář dřevěných dechů 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Fagot (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106FGO9 Hra na fagot 9 Z 17
100HO9 Hra v orchestru 9 Z 2
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
106SDD9 Seminář dřevěných dechů 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Fagot (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106FGO0 Hra na fagot 10 Z 17
100HO10 Hra v orchestru 10 Z 2
106KP4 Koncertní praxe - dechové nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
106SDD0 Seminář dřevěných dechů 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Fagot (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60