Print study plan

Study plan Violin (Mg) - from 2022/23

Specialization: Violin
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
105HRH* Violin
Z-10-2CT
ZK-10-2CT
Z-12-2CT
Z-12-2CT
44
Minimal number of credits 44
Required subjects
102HVO* Playing in the Orchestra
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
16
198KH* Chamber Music
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
16
105SSN* Seminar of Stringed Instruments
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimal number of credits 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
105KP* Concert Practice - String Instruments
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organization and structure of music operations
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
105PMP Preparation of Master´s Thesis
Z-2-12SS
2
Minimal number of credits 20
Optional subjects
105HONVV Selected Topics in Violin (Mg) - elective
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
105STPM Strunné nástroje - pedagogické minimum
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 108
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 12
Total number of credits 120
Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Selected Topics in Violin (Mg) - elective [105HONVV]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Strunné nástroje - pedagogické minimum [105STPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Chamber Music 7 (198KH7) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 7 (102HVO7) PS Graduate performance
Chamber Music 8 (198KH8) PS Graduate performance
Chamber Music 9 (198KH9) PS Graduate performance
Chamber Music 10 (198KH0) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 8 (102HVO8) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 9 (102HVO9) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 10 (102HVO0) PS Graduate performance
Violin 7 (105HRH7) PS Graduate performance
Violin 8 (105HRH8) PS Graduate performance
Violin 9 (105HRH9) PS Graduate performance
Violin 10 (105HRH0) PS Graduate performance
Organization and structure of music operations 1 (108OSHP1) BS (S105TUZ)
Organization and structure of music operations 2 (108OSHP2) BS
Organization and structure of music operations 3 (108OSHP3) BS
Organization and structure of music operations 4 (108OSHP4) BS