Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
103DPOR1 Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie 1 česky Z 1 1T
103DPOR2 Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
103HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1T
103HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
170KP7 Klavírní praxe 7 česky Z 1 1T
170KP8 Klavírní praxe 8
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
171LH Lidský hlas
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2T Z 1 2T
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
13:30–15:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna Zvukové studio
ZK 2 2T
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:00–17:45
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán