Volitelné předměty pro obor Hoboj (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
106DPHO1 Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 1 česky Z 1 1T Zapsat
106DPHO2 Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
106AR1 Hra na anglický roh 1 česky Z 1 1T Zapsat
106AR2 Hra na anglický roh 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
106AR3 Hra na anglický roh 3 česky Z 1 1T Zapsat
106AR4 Hra na anglický roh 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT Zapsat
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T Zapsat
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
13:30–15:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
106VSH7 Výroba strojků (hoboj) 7 česky Z 1 1T Zapsat
106VSH8 Výroba strojků (hoboj) 8
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna Zvukové studio
ZK 2 2T Zapsat
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:00–17:45
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2T Zapsat
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T Zapsat
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán