Volitelné předměty pro obor Hoboj (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
106DPHO1 Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 1 česky Z 1 1T
106DPHO2 Didaktika/Vyučovatelská praxe hoboje 2 česky ZK 1 1T
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 2 2T
106AR1 Hra na anglický roh 1 česky Z 1 1T
106AR2 Hra na anglický roh 2 česky Z 1 1T
106AR3 Hra na anglický roh 3 česky Z 1 1T
106AR4 Hra na anglický roh 4 česky ZK 1 1T
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Z 2 2/LT Z 2 2/LT
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky St
12:00–13:30
Galerie HAMU
Z 1 2T
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2 česky viz detail ZK 1 2T
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2 česky viz detail ZK 1 2T
100STUDIO Studio N česky Z 1 2T Z 1 2T
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2 česky Po
13:30–15:00
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 1 2T
106VSH7 Výroba strojků (hoboj) 7 česky Z 1 1T
106VSH8 Výroba strojků (hoboj) 8 česky Z 1 1T
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2T
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Z 1 2T
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T