Volitelné předměty pro obor Tuba (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
106DPTU1 Didaktika/Vyučovatelská praxe tuby 1 česky Z 1 1T
106DPTU2 Didaktika/Vyučovatelská praxe tuby 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
106DN1 Hra na druhý nástroj 1 česky Z 1 1T
106DN2 Hra na druhý nástroj 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
106DN3 Hra na druhý nástroj 3 česky Z 1 1T
106DN4 Hra na druhý nástroj 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Z 2 2/LT Z 2 2/LT
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 blok
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N česky Z 1 2T Z 1 2T
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán